СИСТЕМСКИ СЕМЕЕН ПРИСТАП ВО РАБОТА СО ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

  • Софија Георгиевска
  • Славица Наумова Јосифовска

Abstract

Овој труд претставува студија на случај која ја истражува примената на системската семејна терапија во работата со деца кои се жртви на насилство во нивното семејство. Студијата на случај се фокусира на семејството Џонсон, составено од татко, мајка и нивните две деца, кои побарале терапија по трауматичен инцидент на семејно насилство. Терапевтскиот пристап користеше рамка за системска семејна терапија, со цел да се справи со сложената динамика што произлегува од насилството и неговото влијание врз членовите на семејството. Целите вклучуваа обезбедување безбедна средина за децата да ги обработат своите искуства, зајакнување на комуникацијата, промовирање на ненасилно родителство и зајакнување на мрежата за поддршка на семејството. Интервенциите вклучуваа индивидуални сесии со децата, семејни сесии, психоедукација и заедничко поставување цели. Во текот на процесот на терапија, забележани се значителни подобрувања, вклучувајќи засилена комуникација, подобрена емоционална благосостојба на децата, стратегии за ненасилно родителство и развој на мрежа за поддршка. Наодите од оваа студија на случај ја истакнуваат ефикасноста на системската семејна терапија во промовирањето на исцелување, негувањето здрави односи и создавањето негувачка средина за децата погодени од семејно насилство.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2023-12-16
How to Cite
Георгиевска, С., & Наумова Јосифовска, С. (2023). СИСТЕМСКИ СЕМЕЕН ПРИСТАП ВО РАБОТА СО ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО. Annual of the Faculty of Philosophy in Skopje, 76(1), 641-656. https://doi.org/10.37510/godzbo2376641g