За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лидија Танушевска

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Како да цитирате
Танушевска, Лидија. 2024. “За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија”. Славистички студии 22 (April), 221-25. https://doi.org/10.37834/SS2222221t.
Рубрика
Прикази и хроники