Ова списание користи Open Journal Systems (Отворени системи за списанија) 3.1.2.1, што е слободен софтвер за управување со списанија и објавување, поддржан и слободно дистрибуиран од Public Knowledge Project (Проектот за јавно знаење) под Општата јавна лиценца GNU.

Процес на уредување и објавување на системот за слободно објавување