GOOD INTENTIONS: OTHERING LGBTQ LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN THE SLOVENIAN LITERARY SYSTEM

  • Andrej Zavrl
Keywords: LGBTQ literature for children and young adults, othering, exclusion, children’s rights, empathy, pedagogy

Abstract

The article looks at the position of LGBTQ literature for children and young adults in the Slovenian literary system. In particular, it attempts to demonstrate that LGBTQ texts are often written, understood and didacticized with (implicit) reference to difference, empathy, acceptance and otherness. It analyses literary and critical texts with a focus on the apparently well-meaning processes of othering found at the levels of plot, character, writers’ didactic interference, critical reception and publishing. These processes influence how the members of the in-group perceive the members of the out-group (both of whom can be readers and writers) and how each see themselves. Not only do they reflect, but they also help shape reality and impact on the ways individuals are treated in society. Therefore, the criteria of literariness, though essential, are not absolute, and all agents in the children’s and young adult literary system should take account of the human/children’s right to inclusion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aliano Casales, Susana, Dell’Orto, Francesca. (2019). Šlik šlak [Leru leru]. Medvode: Malinc. (In Slovenian.)
Arold, Marliese. (2002). Sandra ljubi Meike [Einfach nur Liebe: Sandra liebt Meike / Simply Love: Sandra Loves Meike]. Ljubljana: Grlica. (In Slovenian.)
Bach, Tamara. (2007). Punca z Marsa [Marsmädchen / Girl from Mars]. Ljubljana: Karantanija. (In Slovenian.)
Bardugo, Leigh. (2019). Vranja šesterica & Pokvarjeno kraljestvo [Six of Crows & Crooked Kingdom]. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovenian.)
Batič, Janja, Haramija, Dragica. (2013). Literarni lik s posebnimi potrebami v slikanicah. Revija za elementarno izobraževanje 6, № 4 [Literary Characters with Special Needs in Picture Books. Journal of Elementary Education 6, № 4]. 37-51. (In Slovenian.)
Blažić, Milena Mileva. (2011). Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav [Reading Youth Literature: A Selection of Articles]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. (In Slovenian.)
Blažić, Milena Mileva. (2020). Comparative Analysis of Two Texts for Young Adults, Dečki (Boys) and Fantje iz gline (Clay Boys). In: Zavrl, Andrej, Zupan Sosič, Alojzija. (Eds.). Go East! LGBTQ+ Literature in Eastern Europe. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 20-30. URL: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/197/294/5046-1 (Accessed: 19.10.2021).
Borovnik, Silvija. (2012). Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji [Literary Studies: On the Role of Women in Slovenian Literature, On Contemporary Fiction and on Slovenian Literature in Austria]. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (In Slovenian.)
Boyne, John. (2011). Upor na ladji Bounty [Mutiny on the Bounty]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Boyne, John. (2013). Osupljiva zgodba Barnabyja Brocketa [The Terrible Thing that Happened to Barnaby Brocket]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Cart, Michael, Jenkins Christine A. (2006). The Heart Has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969–2004. Lanham: Scarecrow Press.
Choyce, Lesley. (2018). Konec skrivalnic [Identify]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Cotič, Metka. (1996). Ali je lahko ljubezen nekaj slabega? In: Garden, Nancy. Pismo za Annie. [Can Love Be a Bad Thing? In: Annie on My Mind]. Ljubljana: Mladinska knjiga. 170-175. (In Slovenian.)
Epstein, B. J. (2013). Are the Kids All Right? The Representation of LGBTQ Characters in Children’s and Young Adult Literature. Bristol: HammerOn Press.
Garden, Nancy. (1996). Pismo za Annie [Annie on My Mind]. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovenian.)
Glazebrook, Chrissie. (2003). Norolescenti [Madolescents]. Ljubljana: Cankarjeva založba. (In Slovenian.)
Haramija, Dragica. (2003). Drugačnost v slikanicah. Otrok in knjiga 30, № 56 [Differentness in Picture Books. The Child and the Book 30, № 56]. 50-52. (In Slovenian.)
Haramija, Dragica. (2009). Sedem pisav: opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev [Seven Scripts: The Opuses of Seven Contemporary Slovenian Children’s and Young Adult Writers]. Maribor: Mariborska knjižnica and Pedagoška fakulteta. (In Slovenian.)
Haramija, Dragica. (2010). Sodobni slovenski socialno-psihološki mladinski roman. In: Zupan Sosič, Alojzija. (Ed.). Sodobna slovenska književnost (1980–2010). [Contemporary Slovenian Socio-Psychological Youth Novel. In: Contemporary Slovenian Literature (1980–2010)]. Ljubljana: Znanstvena založba filozofske fakultete. 85-91. (In Slovenian.)
Haramija, Dragica. (2012). Nagrajene pisave: opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov [Award-Winning Writing: The Opuses of post-1991 Slovenian Award-Winning Children’s and Young Adult Writers]. Murska Sobota: Franc-Franc. (In Slovenian.)
Haramija, Dragica. (2017). Vrednote v sodobni mladinski prozi. Otrok in knjiga 44, № 99 [Values in Contemporary Youth Fiction. The Child and the Book 44, № 99]. 15-28. (In Slovenian.)
Heneghan, James. (2009). Povračilo [Payback]. Ljubljana: Koleda. (In Slovenian.)
Homes, A. M. (2011). Jack [Jack]. Izola: Grlica. (In Slovenian.)
Hrastnik, Nataša. (2004). Prepoznavanje in sprejemanje kulturnih razlik. In: Dolar Bahovec, Eva, Bregar Golobič, Ksenija. (Eds.). Šola in vrtec skozi ogledalo: priročnik za vrtce, šole in starše [Recognising and Accepting Cultural Differences. In: School and Preschool through the Looking Glass: A Handbook for Preschools, Schools and Parents]. Ljubljana: DZS. 221-228. (In Slovenian.)
Hrženjak, Majda. (2003). Medkulturnost in otroška literature. In: Blatnik Mohar, Marina. (Ed.). Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje branja [Interculturalism and Children’s Literature. In: Reading Together: A Guide to Promoting Reading]. Ljubljana: Mladinska knjiga. 73-76. (In Slovenian.)
Jamnik, Tilka, Kenda, Jakob J., Kos, Gaja, Mlakar, Ida, Stergar, Katja, Zadravec, Vojko. (2006). Drugačnost istega. In: Šlibar, Neva. (Ed.). Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti [The Differentness of the Same. In: The Colours of Tolerance, the Words of Difference, the Images of Otherness: Education for Tolerance and Acceptance of Otherness through Youth Literature]. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta. 181-199. (In Slovenian.)
Jamnik, Tilka. (2003). Katera mladinska književna dela najdemo pod geslom ‘drugačnost’? Otrok in knjiga 30, № 56 [What Youth Literary Texts Are Given the Keyword ‘Differentness’? The Child and the Book 30, № 56]. 44-49. (In Slovenian.)
Jamnik, Tilka. (2009). Mavrična knjižnica: kulturni dialog v slovenskih mladinskih knjigah. Knjižnica 53, № 1-2 [The Rainbow Library: Cultural Dialogue in Slovenian Youth Books. Library 53, № 1-2]. 153-163. (In Slovenian.)
Jamnik, Tilka. (2011). Motnje v razvoju in druge duševne bolezni v otroških in mladinskih knjigah zadnjih let. Bukla 69 [Developmental Disorders and Other Mental Illnesses in Children’s and Young Adult Books from Recent Years. Book 69]. 32-33. (In Slovenian.)
Kermauner, Aksinja. (2008). Orionov meč [Orion’s Sword]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Kidd, Kenneth. (2011). Queer Theory’s Child and Children’s Literature Studies. PMLA 126, № 1. 182-188. URL: https://doi.org/10.1632/pmla.2011.126.1.182 (Accessed: 19.10.2021).
Kodrič Filipić, Neli. (2009). Kaj ima ljubezen s tem [What’s Love Got to Do with It]. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovenian.)
Kokkola, Lydia. (2013). Fictions of Adolescent Carnality: Sexy Sinners and Delinquent Deviants. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Koron, Alenka. (2014). Sodobne teorije pripovedi [Contemporary Narrative Theories]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (In Slovenian.)
Kos, Gaja. (2013a). Alenka Spacal: Mavrična maškarada. LUD Literatura 26. URL: http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/alenka-spacal-mavricna-maskarada (Accessed: 19.10.2021). (In Slovenian.)
Kos, Gaja. (2013b). Slovenski mladinski problemski roman. Otrok in knjiga 40, № 87 [Slovenian Young Adult Problem Novel. The Child and the Book 40, № 87]. 5-16. (In Slovenian.)
Kos, Gaja. (2014). Tabuji v domači mladinski književnosti – med željo po skrivanju in željo po razkrivanju. Otrok in knjiga 41, № 91 [Taboos in Slovenian Youth Literature – Between the Desire to Hide and the Desire to Reveal. The Child and the Book 41, № 91]. 36-39. (In Slovenian.)
Kos, Gaja. (2015). Knjižne dvoživke: slovenski mladinski problemski roman [Literary Amphibians: Slovenian Young Adult Problem Novel]. Maribor: Aristej. (In Slovenian.)
Kovač Šebart, Mojca, Kuhar, Roman. (2009). Prebijamo molk: tematski številki Homoseksualnost in šola na rob. Sodobna pedagogika 60, № 4 [Breaking the Wall of Silence: A foreword to Homosexuality and School, a thematic issue of the Journal of Contemporary Educational Studies. Journal of Contemporary Educational Studies 60, № 4]. 6-25. (In Slovenian.)
Kovač Šebart, Mojca. (2017). Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli: med pravicami in pripoznanjem. Sodobna pedagogika 68, № 2 [Tackling Discrimination and Exclusion in Public School: Between Rights and Recognition. Journal of Contemporary Educational Studies 68, № 2]. 10-32. (In Slovenian.)
Kreš, Barbara. (2019). Pot na goro. In: Sokolov, Cvetka. Bo res vse v redu? [The Path onto the Mountain. In: Will Everything Really Be Alright?]. 122-127. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Kuhar, Roman. (2013). O drugačnosti in različnosti. Mladina 1 [On Differentness and Diversity. Mladina 1]. URL: https://www.mladina.si/120964/o-drugacnosti-in-razlicnosti (accessed 19 October 2021). (In Slovenian.)
Kuhar, Roman. (2017). Changing Gender Several Times a Day: The Anti-Gender Movement in Slovenia. In: Kuhar, Roman, Paternotte, David. (Eds.). Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality. London & New York: Rowman & Littlefield. 215-232.
Lavrenčič Vrabec, Darja. (2001). Bolečina odraščanja: droge, seks in ... Otrok in knjiga 28, № 52 [The Pain of Growing Up: Drugs, Sex and ... The Child and the Book 28, № 52]. 40-51. (In Slovenian.)
Matajc, Vanesa. (2013). Etična razsežnost v sodobni mladinski književnosti: pomen razlike med trivialno in umetniško literature. Otrok in knjiga 40, № 86 [The Ethical Dimension in Contemporary Youth Literature: The Significance of the Difference Between Trivial and Quality Fiction. The Child and the Book 40, № 86]. 5-17. (In Slovenian.)
Mozetič, Brane, Šarić Ana Lucija. (2020). Ahil in Patrokles [Achilles and Patroclus]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Mozetič, Brane, Šarić, Ana Lucija. (2020). Rožnate zgodbe iz neheteronormativne zgodovine (za mlade) [Pink Stories from Non-Heteronormative History (for the Young)]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Mozetič, Brane, Kastelic, Maja (2014). Prva ljubezen [First Love]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Novšak, France. (2016 [1938]). Dečki: roman iz dijaškega internata [Boys: A Novel from a Boarding School]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
O’Sullivan, Emer, Immel, Andrea. (2017). Sameness and Difference in Children’s Literature: An Introduction.” In: O’Sullivan, Emer, Immel, Andrea. (Eds.). Imagining Sameness and Difference in Children’s Literature: From the Enlightenment to the Present Day. London: Palgrave Macmillan. 1-25.
Oliver, Maša. (2014). Alenka Spacal: Mavrična maškarada. Sodobnost 78, № 1–2 [Alenka Spacal: Mavrična maškarada: Rainbow Masquerade. Contemporary Times 78, № 1–2]. 174-175. (In Slovenian.)
Peters, Julie Anne. (2007). Luna [Luna]. Ljubljana: Grlica. (In Slovenian.)
Pezdirc Bartol, Mateja. (2016). Drugačnost in identiteta v slikanici. In: Zupan Sosič, Alojzija. (Ed.). Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture) [Differentness and Identity in Picture Books. In: Otherness in Slovenian Language, Literature and Culture (52nd Seminar on Slovenian Language, Literature and Culture)]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 70-78. (In Slovenian.)
Picco, Kristina. (2011a). Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v slovenskem prostoru, 1. del. Otrok in knjiga 38, № 80 [The Presence of Children’s and Young Adult Texts with Gay/Lesbian Themes in Slovenia, Part 1. The Child and the Book 38, № 80]. 5-21. (In Slovenian.)
Picco, Kristina. (2011b). Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v slovenskem prostoru, 2. del. Otrok in knjiga 38, № 81 [The Presence of Children’s and Young Adult Texts with Gay/Lesbian Themes in Slovenia, Part 2. The Child and the Book 38, № 81]. 7-23. (In Slovenian.)
Pirnar, Marta. (2006). Tok/protitok: konstrukcija in reprezentacija homoseksualne identitete v 20. stoletju [Current/Counter-Current: The Construction and Representation of Homosexual Identity in the 20th Century]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 1998–2020 [The Guide to Quality Books for Children and Young Adults 1998–2020]. Ljubljana: Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. URL: https://www.mklj.si/pionirska/prirocnik (Accessed: 19.10.2021). (In Slovenian.)
Richardson, Justin, Parnell, Peter, Cole, Henry. (2010). In s Tango smo trije [And Tango Makes Three]. Ljubljana: Modrijan. (In Slovenian.)
Said, Edward W. (1979 [1978]). Orientalism. New York: Vintage Books.
Saksida, Igor. (2005). Gladina sovraštva, glina bolečine. In: Vidmar, Janja. Fantje iz gline [The Surface of Hatred, the Clay of Pain. In: Boys Made of Clay]. 213-223. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovenian.)
Saksida, Igor. (2009). Kaj je mladinska književnost? »Naivno« vprašanje z zapletenim odgovorom. Otrok in knjiga 36, № 75 [What Is Youth Literature? A "Naive" Question with a Complicated Answer. The Child and the Book 36, № 75]. 5-20. (In Slovenian.)
Saksida, Igor. (2014). Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje. Otrok in knjiga 42, № 91 [Taboos in Youth Literature, Critical Reading and the Cankar’s Award Competition. The Child and the Book 42, № 91]. 25-35 (In Slovenian.)
Saksida. Igor. (1994). Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko [Youth Literature between Literary Studies and Literary Didactics]. Maribor: Obzorja. (In Slovenian.)
Schimel, Lawrence, Rojo Pérez, Sara. (2008). Sosedje in prijatelji [Amigos y vecinos / Neighbours and Friends]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Sklar, Howard. (2013). The Art of Sympathy in Fiction: Forms of Ethical and Emotional Persuasion. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Sokolov, Cvetka. (2019). Bo res vse v redu? [Will Everything Really Be Alright?]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Spacal, Alenka. (2013a). Mavrična maškarada [Rainbow Masquerade]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Spacal, Alenka. (2013b). Tema spola v avtorski slikanici Mavrična maškarada. Otrok in knjiga 40, № 88 [The Theme of Gender in My Picture Book Mavrična maškarada. The Child and the Book 40, № 88]. 68-73. (In Slovenian.)
Spacal, Alenka. (2014). Sodijo teme spola in istospolne usmerjenosti v mladinski književnosti še vedno med tabuje? Otrok in knjiga 41, № 91 [Do the Topics of Gender and Homosexuality in Children’s and Young Adult Literature Still Belong among Taboos? The Child and the Book 41, № 91]. 52-59. (In Slovenian.)
Spacal, Alenka. (2018a). Kako ti je ime? [What’s Your Name?]. Maribor: Bajalka. (In Slovenian.)
Spacal, Alenka. /2018b). Modre ptičje misli [Blue Bird Wisdoms]. Maribor: Bajalka. (In Slovenian.)
Šlibar, Neva. (2006). Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti. In: Šlibar, Neva. (Ed.). Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti [The Colours of Tolerance, The Words of Differentness, The Images of Otherness. In: The Colours of Tolerance, the Words of Difference, the Images of Otherness: Education for Tolerance and Acceptance of Otherness through Youth Literature]. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta. 13-46. (In Slovenian.)
Štefanec, Vladimir P. (2014). Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov [I’m a Punk Witch, a Fat Lesbian and I Don’t Like Tripe]. Ljubljana: Modrijan. (In Slovenian.)
Todres, Jonathan, Higinbotham, Sarah. (2016). Human Rights in Children’s Literature: Imagination and the Narrative of Law. Oxford: Oxford University Press.
Tratnik, Suzana. (2001). Ime mi je Damjan [My Name Is Damjan]. Ljubljana: Škuc Lambda. (In Slovenian.)
Tratnik, Suzana. (2014). Po Damjanovi poti preko tabujev in predsodkov. Otrok in knjiga 41, № 91 [Following Damjan’s Way over Taboos and Prejudice. The Child and the Book 41, № 91]. 60-62. (In Slovenian.)
Tratnik, Suzana. (2015). Ime mi je Damjan med mladinskim romanom in romanom za odrasle. Mentor 36, № 2 [My Name is Damjan between a Novel for Young Readers and a Novel for Adults. Mentor 36, № 2]. 84-85. (In Slovenian.)
Vidmar, Janja. (2005). Fantje iz gline [Boys Made of Clay]. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovenian.)
Vidmar, Janja. (2017). Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature [Encouraging the Development of Values with the Help of Young Adult Problem Literature]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Virk, Jani. (2018). Brez imena [Without a Name]. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovenian.)
Virk, Tomo. (2007). Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled [Comparative Literature at the Turn of the Millennium: A Critical Review]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (In Slovenian.)
Virk, Tomo. (2008). Zakaj je književnost pomembna? In: Krakar Vogel, Boža. (Ed.). Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode [Why Is Literaure Important? In: Literature in Education – Objectives, Content, Methods]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 3-13. (In Slovenian.)
Walker, Kate. (2007). Peter [Peter]. Ljubljana: Škuc. (In Slovenian.)
Woltz, Anna, Janssen, Vicky. (2012). Dekle z Marsa [Meisje van Mars / The Girl from Mars]. Dob pri Domžalah: Miš. (In Slovenian.)
Založnik, Maja. (2004). Vzgoja o istospolnosti. In: Dolar Bahovec, Eva, Bregar Golobič, Ksenija. Šola in vrtec skozi ogledalo: priročnik za vrtce, šole in starše [Education about Homosexuality. In: School and Preschool through the Looking Glass: A Handbook for Preschools, Schools and Parents]. Ljubljana: DZS. 202-204. (In Slovenian.)
Zavrl, Andrej. (2016). France Novšak: oris življenja in dela. In: Novšak, France. Dečki: roman iz dijaškega internata [France Novšak: An Outline of His Life and Work. In: Boys: A Novel from a Boarding School]. Ljubljana: Škuc. 255-317. (In Slovenian.)
Zavrl, Andrej. (2018). »Drugačnost« v otroški in mladinski književnosti. Otrok in knjiga 45, № 102 ["Differentness" in Children’s and Young Adult Literature. The Child and the Book 45, № 102]. 33-47. (In Slovenian.)
Zavrl, Andrej. (2020). Boys and Critics: The Reception of the First Slovenian Homoerotic Novel as a Reflection of Sociocultural Changes. In: Zavrl, Andrej, Zupan Sosič, Alojzija. (Eds.). Go East! LGBTQ+ Literature in Eastern Europe. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts. 147-153. URL: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/197/294/5062-1 (accessed 19 October 2021).
Zavrl, Andrej. (2021). Between Literature, Ideology, and Pedagogy: LGBTQ+ Fiction for Children and Young Adults in Slovenia. In: Epstein, B. J., Chapman, Elizabeth. (Eds.). International LGBTQ+ Literature for Children and Young Adults. London & New York: Anthem Press. 225-250.
Zirkelbach, Jana. (2007). Nepravi spol. In: Peters, Julie Anne. Luna [The Wrong Sex. In: Luna]. Ljubljana: Grlica. 265-268. (In Slovenian.)
Zirkelbach, Jana. (2011). Ko so starši drugačni. In: Homes, A. M. Jack [When Parents Are Different. In: Jack]. Izola: Grlica. 205-208. (In Slovenian.)
Zupan Sosič, Alojzija. (2006). Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman [The Edges of the Net, the Edges of the Self: Contemporary Slovenian Novel]. Maribor: Litera. (In Slovenian.)
Zupan Sosič, Alojzija. (2016). Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. In: Zupan Sosič, Alojzija. (Ed.). Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture) [Otherness in Slovenian Language, Literature and Culture. In: Otherness in Slovenian Language, Literature and Culture (52nd Seminar on Slovenian Language, Literature and Culture)]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 7-8. (In Slovenian.)
Zupan Sosič, Alojzija. (2017). Teorija pripovedi [The Theory of Narrative]. Maribor: Litera. (In Slovenian.)
Published
2021-11-26
How to Cite
Andrej Zavrl. (2021). GOOD INTENTIONS: OTHERING LGBTQ LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN THE SLOVENIAN LITERARY SYSTEM. Philological Studies, 19(1), 181-202. Retrieved from https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/1587
Section
Contemporary Society In Culture, Language, And Literature