Заинтересирани сте да објавите статија во ова списание? Препорачуваме да ја погледнете страницата За списанието за политиките околу рубриките на списанието, како и Упатствата за авторите. Авторите треба да се регистрираат за списанието пред да поднесат статија или ако веќе се регистрирани, можат едноставно да се најават и да го започнат процесот што се состои од пет чекори.