Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мартин Блажески

Апстракт

Во овој труд се занимаваме со англиско-македонски превод на претпоследната строфа на „Градината на Прозерпина“ од Алџернон Чарлс Свинберн. Го опишуваме митот за Прозерпина, даваме некои биографски податоци, за поетот за да воспоставиме контекст за песната, а потоа правиме кратка анализа, за да се долови значењето на песната. На крај, го опишуваме преводот и некои негови проблематики.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

на кирилица:
Лем Станислав, 2022, Гласот на Господарот, (превод од полски јазик на македонски јазик: Милица Миркуловска), Антолог: Скопје.

на латиница:
Albinus, L. (2000). The Homeric Myth. The House of Hades (стр. 168). Aarhus: Aarhus University Press.
Greenblatt, S. et al. (Уредници). (2006). The Norton Anthology of English Literature: Volume 2 (8th edition). New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.
Lem, Stanisław, 2016, Głos Pana, Wydawnictwo Literackie: Kraków.theoi. Persephone. Преземено на 14.11.2022, од theoi.com/Khthonios/Persephone.htmlMartin