MOTIVNO-TEMATSKA RAZČLEMBA POLJA UMETNOSTI V LITERARNIH DELIH SODOBNIH KOROŠKIH PISATELJIC

  • Janja Vollmaier Lubej University of Maribor, Slovenia
Keywords: modern Slovenian literature, prose, thematics, artist's theme, creative process

Abstract

The article deals with the prose of contemporary female writers from the Koroška region, i.e., with a detailed insight into the respective artists' choice of theme, produced work, and creative process. Contemporary female writers from the Koroška region – Silvija Borovnik, Cvetka Bevc and Barbara Simoniti – write high quality literary works. Their writings differ in genre and style. This article with the focus on analyzing said works, by incorporating the theoretical findings of Ingrid and Horst Daemmrich, particularly in regards to theme and process. The second part takes into consideration those literary works or short stories of contemporary female writers from the Koroška region in which motifs are an integral part of the literary work: the novels Soba gospe Bernarde (2007), Ina (2011) and Potovci (2011), and short-story collection Zgodbe iz somraka, 2007), all by Cvetka Bevc; the short-story collection Strašljivke (1990) by Sivija Borovnik; and the short-story collection Razdalje (1998) by Barbara Simoniti.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bevc, Cvetka. 2007. Soba gospe Bernarde. Ljubljana: Založba Karantanija.
– – 2007. Zgodbe iz somraka. Novo mesto: Založba Goga.
– – 2011. Ina. Ljubljana: Arsem.
– – 2011. Potovci. Murska Sobota: Franc Franc.
Borovnik, Silvija. 1990. Strašljivke. Celovec, Salzburg: Wieser.
– – 1993. Slovenija, moja Afrika: eseji in zapisi. Ravne na Koroškem: ČZP Voranc.
– – 1995. Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Založba Mihelač. S. 9.
– – 2012. Romani nekaterih sodobnih slovenskih pisateljic. V: Književne študije. O
vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobnih prozi in o slovenskih
književnosti v Avstriji. Silvija Borovnik. Maribor: Mednarodna založba Oddelka
za slovanske jezike in književnosti. Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna
zbirka Zora, 85). S. 47–64.
Bošnjak, Blanka. 2005a. Premiki v sodobni slovenski kratki prozi. Maribor:
Slavistično društvo. (Zora 38). S. 156.
– – 2005b. Vloga stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi. Jezik in slovstvo,
50/1. Ljubljana. S. 25–36.
Butzer, Günter, Jacob, Joachim. 2008. Metzler Lexikon literarischer Symbole.
Stuttgart: Verlag J. B. Metzler.
Čeh, Jožica. 2001. Metaforika v Cankarjevi kratki pripovedni prozi. Maribor:
Slavistično društvo. (Zora, 13). S. 14–13.
Čeh Steger, Jožica. 2010. Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni
prozi 1914–1923. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in
književnosti. Filozofska fakulteta. (Mednarorna knjižna zbirka Zora, 69). S. 66.
Daemmrich, Horst S., Daemmrich, Ingrid. 1995. Einführung. Themen und Motive in
der Literatur. Horst S., Ingrid Daemmrich. Tübingen, Basel: Francke. XI–XXV.
Grgič, Jožica (5. 1. 2012). Slikar David vs konceptualist Damien. Delo. Pridobljeno
20. 5. 2012, http://www.delo.si/clanek/191328
Hejmej, Andrzej. 2008. Muzyka w literaturze. Krakov: T. Universitas. S. 28–29.
Kernev Štrajn, Jelka. 2009. Renesansa alegorije: alegorija, simbol, fragment.
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 26.
Jaklič, Tanja. 2012. Vsakdo na svetu izpolnjuje nalogo. Bolj ali manj. Kresnik 2012
– Cvetko Bevc je med pet nominirancev za Delovo nagrado pripeljal roman
Potovci. Delo, 54/122. Ljubljana. S. 13.
Juvan, Marko. 2006. Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij
literature. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura. S. 280–281.
Lotman, Jurij. 2006. Simbol v sistemu kulture. V: Znotraj mislečih svetov: človek -
tekst - semiosfera – zgodovina. Jurij M. Lotman. Ljubljana: Studia humanitatis.
S. 155–169.
Pezdir, Slavko. 2012. Pet izenačenih romanov. Delo, 54/118. S. 22.
Simoniti, Barbara. 1997. Zatišnost. Ljubljana: Društvo 2000.
– – 1998. Razdalje: novele. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
– – 2000. Zlati dež. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– – 2011. Sončni obrat. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Smolej, Tone. 2007. Tematologija: izbrana poglavja. Ljubljana: Študentska založba.
S. 11.
Titan Felix, Robert. 2007. Breme pogleda in lahkost smehljaja. V: Zgodbe iz
somraka. Cvetka Bevc. Novo mesto: Založba Goga. S. 111–115.
Vollmaier, Janja. 2007. Literatura sodobnih koroških avtorjev in avtoric (objave po
letu 1960). Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta. S. 3–48.
– – 2009. Pregled literature sodobnih koroških avtorjev in avtoric (objave po letu
1960). Odsevanja. 75/76. Slovenj Gradec. S. 45–52.
– – 2010. Sodobna koroška proza. Obdobja 29. Ljubljana. S. 371–377.
– – 2013. Tema umetnika, umetnosti in umetniškega ustvarjanja v prozi sodobnih
koroških avtorjev in avtoric. Doktorska disertacija. Maribor: Filozofska
fakulteta.
Zadravec, Franc. 1968. Umetnik in družba v Cankarjevih delih. Sodobnost, 16/12.
Ljubljana. S. 1220–1233.
Published
2019-10-25
How to Cite
Vollmaier Lubej, J. (2019). MOTIVNO-TEMATSKA RAZČLEMBA POLJA UMETNOSTI V LITERARNIH DELIH SODOBNIH KOROŠKIH PISATELJIC. Philological Studies, 11(2), 234-248. Retrieved from https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/507
Section
Literature in Intercultural Context