WITH JANKO GLAZER ON THE PATH OF EXILE

  • Tjaša Markežič
Keywords: Nazism, Lower Styria, Slovenian writers, assembly camp in Melje, exile

Abstract

The German occupation of a part of Slovenian territory in April 1941 meant a breaking point in the lives of many people. Among the victims there were also Slovene authors. First, the Nazis established migration headquarters in Maribor and subordinate agencies to organise deportations; later, they established assembly camps in different places in Lower Styria. In Maribor they reorganised a part of the barracks in Melje into a camp. They were brought to different locations in Serbia, some also in Croatia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ciril, Stani. (1977). Življenjepis Janka Glazerja. Zgodovinski časopis, št. 1/2. 5– 12.

Ferenc, Tone. (1968). Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945. Maribor: Obzorja.

Ferenc, Tone. (1997). Okupacijski sistemi na Slovenskem 1941–1945. Ljubljana: Modrijan.

Filipič, France. (1965). Prvi pohorski partizani. Maribor: Obzorja.

Filipčič, Milan. (2002). Bili so uporni: zaprti, izgnani, ubiti, na suženjskem delu, v koncentracijskih taboriščih. Ljubljana: Koordinacijski odbor žrtev nacifašističnega nasilja pri GO ZZB NOB Slovenije.

Glazer, Janko. (1993). Razprave – članki – ocene. Maribor: Obzorja.

Godeša, Bojan. (1995). Kdor ni z nami, je proti nam. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Hartman, Bruno. (1983). Kulturni tokovi v Mariboru in njegovem zaledju med vojnama. Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1−2. 232–247.

Hartman, Bruno. (2001). Kultura v Mariboru: gibanja, zvrsti, osebnosti. Maribor: Obzorja.

Ostrovška, Milica. (1981). Kljub vsemu odpor I, II. Maribor: Obzorja.

Paternu, Boris. (1997). Slovensko pesništvo upora. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Perenič, Urška. (2007). Leposlovje Milice S. Ostrovške v reviji Ženski svet (1923–1941). Slavistična revija, 3/55. 463–472.

Perenič, Urška. (2016). Prostor književnikov: kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne kulture. V: Prostori slovenske književnosti (ur. M. Juvan). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 67–97.

Potočnik, Dragan. (2003). Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918−1941. Maribor: Litera.

Roš, Fran. (1967). Slovenski izgnanci v Srbiji 1941−1945. Maribor: Obzorja.

Slodnjak, Anton. (1968). Zgodovina slovenskega slovstva. Celovec: Mladinska knjiga.

Slovenska bibliografija: članki in leposlovje v časopisju in zbornikih 1945– 1950. (1963). Ljubljana: SAZU.

Škerl, France. (1952/1953). Nacistične deportacije Slovencev v letu 1941. Zgodovinski časopis, št. 1. Ljubljana: Zgodovinsko društvo. 768–797.

Žebovec, Marjeta. (2005). Slovenski književniki, rojeni do leta 1899. Ljubljana: Karantanija.

Žebovec, Marjeta. (2007). Slovenski književniki, rojeni od leta 1920 do 1929. Ljubljana: Karantanija.

Žnidarič, Marjan. (1997). Do pekla in nazaj: nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru 1941−1945. Maribor: Muzej narodne osvoboditve.

Žnidarič, Marjan. (1977). Okupatorjevi raznarodovalni ukrepi v Mariboru leta 1941. Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1–2. 274–323.

Korespondenca Ivana Dornika 281/2. Univerzitetna knjižnica Maribor: Rokopisna zbirka.

Ne poslušajte inozemskega radia. 1941. Štajerski gospodar, št. 4.

Osebni promet med Mariborom in Ljubljano. 1941. Slovenec 113a.

Zapuščina Janka Glazerja 581/II-A-1. Univerzitetna knjižnica Maribor: Rokopisna zbirka.

Published
2020-11-07