Синхронијата како отсечка на дијахронијата

Main Article Content

Бобан Карапејовски

Abstract

Старословенска граматика од Емилија Црвенковска, издание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, 2021 г., 234 стр.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Карапејовски, Бобан. 2021. “Синхронијата како отсечка на дијахронијата”. Journal of Contemporary Philology 4 (2), 133–138. https://doi.org/10.37834/JCP2142133k.
Section
Reviews

References

Црвенковска, Емилија. (2021). Скопје: Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“.