Ги охрабруваме библиотекарите да го наведат ова списание во списокот на електронски изданија на библиотеката. Исто така, можеби треба да се спомене дека овој систем за слободно објавување е соодветен да го имаат библиотеките за да го користат членовите на факултетот со списанијата во чие уредување се вклучени (видете Open Journal Systems (Слободни системи за списанија)).