Заклучни согледувања од учеството во меѓународниот истражувачки проект „Шпанскиот јазик во Европа“

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сања Михајловиќ-Костадиновска

Апстракт

.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Актуелности

Референци

Романо, М. (1995). По повод 500-годишнината од изгонот на Евреите од Шпанија. Сефардски одгласи. Скопје: Ѓурѓа.
Loureda Lamas Ó., Moreno Fernández F., Héctor, Álvarez Mella, H. y Scheffler, D. (2020). Demolingüística del español en Alemania. Instituto Cervantes, Universidad de Heidelberg y Universidad de Zúrich. Преземено од: https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_europa/espanol_alemania/demolinguistica_espanol_alemania.pdf (пристапено на 16.10.2023)