Разговори со Драги на писмените испити по Теорија и практика на преведувањето

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ирина Бабамова

Апстракт

.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Чествување на ликот и делото на проф. д-р Драги Михајловски (1951-2022)

Референци

Сибиновић, М. 1990. Нови оригинал. Увод у превођење. Београд: Научна књига.
Михајловски, Д. 2006. Под Вавилон. Задачата на преведувачот. Скопје: Каприкорнус.