Имињата и адресите на е-пошта што се внесени во локацијата на ова списание ќе се користат само за наведените намени на ова списание и нема да бидат достапни за ниту една друга намена, ниту ќе бидат откриени на други лица.