1.
Танушевска Л. За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:221-5. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2488