1.
Миркуловска М. Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022). slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May27];220:205-11. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2485