1.
Карпузовска Е. Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:131-49. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2476