1.
Ѓорѓиева Димова М. Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:115-30. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2475