1.
Блажески М. Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:95-104. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2473