1.
Паунова М. Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:59-. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2468