1.
Каранфиловски М. Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик. slavs [Internet]. 2024Apr.1 [cited 2024May30];220:43-8. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2466