Танушевска, Лидија. “Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 185-194. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2483.