Rott, Dariusz. “Tropy Chorograficzne W piśmiennictwie Polskim. Rekonesans”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 157-166. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2480.