Карпузовска, Елена. “Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во , Двојник” на Ф. М. Достоевски”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 131-149. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2476.