Ѓорѓиева Димова, Марија. “Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 115-130. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2475.