Блажески, Мартин. “Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 95-104. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2473.