Паунова, Марија. “Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 59-69. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2468.