Каранфиловски, Максим. “Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик”. Славистички студии 220 (April 1, 2024): 43-48. Accessed May 30, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2466.