Миркуловска, М. “Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022)”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 205-11, doi:10.37834/SS2222205m.