Танушевска, Л. “Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 185-94, doi:10.37834/SS2222185t.