Србиновска, С. “Гледните точки во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 167-7, doi:10.37834/SS2222167s.