Rott, D. “Tropy Chorograficzne W piśmiennictwie Polskim. Rekonesans”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 157-66, doi:10.37834/SS2222157r.