Карпузовска, Е. “Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 131-49, doi:10.37834/SS2222131k.