Ѓорѓиева Димова, М. “Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 115-30, doi:10.37834/SS2222115gjd.