Блажески, М. “Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 95-104, doi:10.37834/SS2222096b.