Паунова, М. “Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 59-69, doi:10.37834/SS2222059p.