Каранфиловски, М. “Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 43-48, doi:10.37834/SS2222043k.