[1]
Л. Танушевска, “За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија”, slavs, vol. 22, pp. 221-225, Apr. 2024.