[1]
М. Миркуловска, “Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022)”, slavs, vol. 22, pp. 205-211, Apr. 2024.