[1]
Л. Танушевска, “Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик”, slavs, vol. 22, pp. 185-194, Apr. 2024.