[1]
D. Rott, “Tropy chorograficzne w piśmiennictwie polskim. Rekonesans”, slavs, vol. 22, pp. 157-166, Apr. 2024.