[1]
Ф. Милковска, “Преводот како ковачница на јазикот”, slavs, vol. 22, pp. 151-156, Apr. 2024.