[1]
Е. Карпузовска, “Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во , Двојник” на Ф. М. Достоевски”, slavs, vol. 22, pp. 131-149, Apr. 2024.