[1]
М. Ѓорѓиева Димова, “Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата”, slavs, vol. 22, pp. 115-130, Apr. 2024.