[1]
М. Блажески, “Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик”, slavs, vol. 22, pp. 95-104, Apr. 2024.