[1]
М. Каранфиловски, “Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик”, slavs, vol. 22, pp. 43-48, Apr. 2024.