[1]
Г. Шокларова-Љоровска, “Биографија и библиографија на проф. Германија Шокларова-Љоровска”, slavs, vol. 22, pp. 15-26, Mar. 2024.