Капушевска-Дракулевска, Л. (2024) “Сонот на една жена”, Славистички студии, 220, pp. 215-220. doi: 10.37834/SS2222215kd.