Миркуловска, М. (2024) “Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022)”, Славистички студии, 220, pp. 205-211. doi: 10.37834/SS2222205m.