Танушевска, Л. (2024) “Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик”, Славистички студии, 220, pp. 185-194. doi: 10.37834/SS2222185t.