Србиновска, С. (2024) “Гледните точки во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов”, Славистички студии, 220, pp. 167-177. doi: 10.37834/SS2222167s.